Külalised Ameerika saatkonnast

Johnathan and Velma Hilton in Tääksi Johnathan Hilton abikaasa Velmaga ja Laine Lembavere
Mr. Johnathan Hilton from US Embassy with his wife Velma visited Tääksi School and met with GLOBE students. We talk about atmosphere and water measurements.
29. septembril külastas kooli USA saatkonna esindus koosseisus: poliitikanõunik Johnathan Hilton koos abikaasa Velma Hiltoniga ja protokollinõunik Laine Lembavere. Pärast kontserti ja tutvumist tehti ringkäik koolimajas.Eelkõige huvitas neid GLOBE tegevus, staažikad GLOBE õpilased Mats Mikkor, Kirsi Svarts ja Elis Ilumets rääkisid atmosfääri ja veemõõtmistest. Slaidiesitluses oli pilte Tääksi GLOBE tegevusest alates 2001. aastast ja pilte vabariiklikest GLOBE suvelagritest. Ühiselt tehti pilt ilmavaatlusonni juures. Enne lahkumist Olustverre imetleti kaunist Tääksi järve.

Advertisements