Tarvastu Gümnaasium Tääksis

27. mai hommik ehmatas vihmasajuga, õnneks läks õuetunni ajaks vihm üle. Õhk oli natuke jahe, aga see-eest polnud palju sääski. Õpetajana saan ainult kiidusõnu öelda – super toredad ja töökad lapsed. Kohe näha, kui õpilastega on enne ka õues käidud. Kiiresti täideti töölehed ja kõik muud ülesanded. Võistlus oli väga tasavägine, lõppkokkuvõttes võitis Madude võistkond. Lõpuks pidi igaüks ütlema, mida ta selle 3 tunni jooksul õppis. Mõni sai teada, et Eesti kõige suurema ümbermõõduga rahn on Muuga Kabelikivi ja et Ehalkivi kaalub 950 tonni. Mõnele jäid meelde vees elavad loomad: liuskur,ühepäevik, vesihark, ujur ja vesikakand

Advertisements

Võhma Gümnaasiumi 6.klass Tääksis

Programmi esimene pool läks töiselt ja pean ütlema ainult kiidusõnu – ülesandeid täideti kiiresti. Veetunnis hakkas palavus liiga tegema, vilus kiusasid jälle sääsed. Koostatud intervjuud seevastu olid väga sisutihedad. Veeloomapüük ei õnnestunud eriti, ühtegi kiilivastset ei õnnestunud püüda, võib olla sellest tingituna hakkas entusiasm kaduma. Kes aga vähegi huvi tundis, sai hulga teisi veeloomi selgeks. Binokulaari all vaatasime vesilesta ja ühepäevikut. Hiidämblik ja liuskur demonstreerisid oma vee peal kõndimise oskust. Võistluses oli esikoha pärast tihe rebimine, võitis Madude võistkond.

Kalmetu lapsed Tääksis

18. mail olid õuesõppetunnis Kalmetu 5. ja 6. klass. Kõik olid väga tublid ja täitsid hoolega töölehti. Rahnu mõõtmisel eksis parim võistkond ainult 16 cm-ga. Veeloomade intervjuud olid väga huvitavad. Lõppkokkuvõttes võitis Mägra võistkond.

13.mail Olustvere kool Tääksis

Kivitunnis olid kõik hoolsad ja püüdlikud ja mõõtsid rahnu ümbermõõtu. Tulemused olid 11 meetrist kuni 14,5 meetrini. Kivilegendi instseneeringud olid kõige paremad nendel, kes kasutasid jutustaja abi. Eriti paistsid silma kaks võistkonda, kes kasutasid pruutpaari eristamiseks lilli ja muid abivahendeid. Kiitus kõigile,kes Eesti kaarti nöörist meisterdasid, see toimus päris rekordkiirusel. Veetunnis olid jälle enamus innuga veeloomi püüdmas. Keda siis nägime: liuskur, vesikakand, vesikirp, hiidämblik, ühepäevik, selgsõudur, puruvana, sääsevastne, vesilest, konnakulles, vesihark. Väga toredad intervjuud loomadega – eriti meeldis mulle intervjuu vesikakandiga. Võitis rühm Mäger2, aga arvan, et võitsid ka teised, kes said igaüks midagi uut teada….

Suure-Jaani 6.klass Tääksis

Ilmataat saatis sooja ja päikest. Paksu kivi kuradid ja inglid jooksid ringi kooliaias ja loopisid kive. Ülesandeks oli etendada rändrahnu kohta käivat legendi. Kivi mõõdeti uuesti mitu korda üle, kõige vähem eksiti 40 cm-ga. Aga mõõduühikud olid ka erinevad-süld, vaks ja küünar. Järvest püüti igasuguseid veeloomi: vesikirp, vesikakand, vesihark, ühepäevik, puruvana, liuskur jne

Maagümnaasiumi 6c Tääksi õuesõppeprogrammis

href=”https://ilmasilmaja.files.wordpress.com/2010/05/maagymnaasium_eestikaart.jpg”>