Abja Gümnaasium Tääksis

28. septembril trotsisid vihma ja raju Abja Gümnaasiumi 7 klassi
õpilased. Juhendajateks olid seekord Kristi ja Tarmo ning põhilised
tegevused toimusid Tääksi koolimajas. Vihmavabad hetked kasutasime siiski välitöödeks, nii mõõtsime Paksu-Suurkivi ümbermõõtu ja käisime lühikesel retkel järve ääres, et harjutada putukapüüki kahvadega. Külma ilma tõttu ei olnud see kuigi edukas, kuid siiski püüdsime juba olemasolevatele veeloomadele lisaks mõned teod ja ühe kaani. Enim jäigi lastele meelde veeloomade vaatamine läbi binokulaari, see tekitas omajagu elevust. Abja kooli õpilased olid tublid ja hakkajad ning nende seas leidus väga nutikaid ja teadmishimulisi noori.

Advertisements

Paalalinna Gümnaasiumi 7a Tääksis

Veski juures veetunnis

Paalalinna G 7a kivi juures

Kiidusõnad on ära teeninud kuhjaga need lapsed, kes hoolega mõõtsid rahnu. Eriline kiitus neile, kes innuga veeloomi püüdsid ja intervjuud koostasid. Eriti jäi meelde üks tubli rühm, kes püüdis hoolega ja meie kogu täienes kirpvähi ja vesikakandiga. Aitäh Virgile, kes seisis laste kõrval, aitas nõuga ja püüdis innustada mõnd laisemat õpilast tööle.

Maagümnaasiumi 7a Tääksis

Maagümnasiumi 7a kivitunnis

Kiitus lastele, kes näitasid end väga heast küljest, eriti kivitunnis. Eriti head koostööoskust näitab see, et Eesti kaart märgiti maha peaaegu rekordilise kiirusega. Tänud Rainale, kes aitas lapsi arvutamisel ja ülesannetest arusaamisel.

Ülemaailmne puuistutamise päev

Puuistutamine kooliaeda

On september 21 , 10.00 UT Tääksi School planted in the schoolyard 2 trees The Staghorn Sumac ( Rhus typhina)
21. septembril võtsime osa ülemaailmsest puuistutamise kampaaniast ja istutasime Tääksi kooli aeda 2 äädikapuud (Rhus typhina)

Kivi- ja veetund Tääksis

Maagümnaasiumi 7b veetunnis

20. septembril osalesid õuesõppetunnis Maagümnaasiumi 7b klass ja Paalalinna 7. klass. Väga elavad ja aktiivsed lapsed, kes mõõtsid innuga rändrahnu ümbermõõtu – hoolsamad eksisid ainult mõne cm-ga. Suurem mõõtmisviga tuli nendel, kes mõõtsid süllaga ehk käte siruulatuse abil. Veeloomade püüdmine nii edukas ei olnud,huvitavam oli käbisid loopida. Õnnestus püüda ja binokulaari või luubi abil näha selgsõudurit, ujurit, kiilivastset, sääsevastset, ühepäevikut ja liuskurit. Veeloomade mäng meeldis ilmselt kõigile. Minu üllatuseks selgus lõpuringis, et igaühele oli midagi uut tunnist meelde jäänud.Siin mõned pildid..