Kolga-Jaani Põhikool õuetunnis

Kolga - Jaani õpilased veetunnis veskipaisul

18. oktoobril saabus Kolga-Jaani 5., 6. ja 7. klass õuesõppetundi. Tutvumisring kippus venima, mis teha, kui ei tunne iseennast. Lõpuks leidsime, et kui sa ei oska öelda, küsi naabri käest – ja tuli küll omadussõnu. Paksu kivi mõõdetud, võeti ette matk järve äärde. Ülesanne oli vaadelda veeloomi ja kõik kirja panna. Nägime vesiharki, tondihobu ja liidriku vastset, vesikakandit, mudatigu, sääsevastseid, selgsõudureid, järvekarpi, ujurit… Võidumehed olidki need, kes viitsisid kirja panna kõige rohkem veeloomi – Madude II ja Mägra võistkonnad.

Advertisements

Kitzbergi Gümnaasiumi 7a Tääksi õuesõppeprogrammis

Kitzbergi 7a Paksu kivi juures

18. oktoober 2010. Õpilasi 16, õpetaja Maire Kahu.Eesti keele tund oli edukas, osati leida enda kohta omadussõnu. Kivitunnis mõõtsid kõik hästi innukalt ja kiiresti kivi ümbermõõtu. Kivilegendi lavastused mängitud, läksime sooja võimla fuajeesse ja söögipausile. Rühmad lahendasid salakirju ja märkisime Eesti kaardile kõige suuremad rähdrahnud – Ehalkivi ja Muuga Kabelikivi. Veetund toimus veski juures. Siinkohal kiitus rühmadele, kes jagasid hästi ülesandeid omavahel. Kes püüdis loomi, kes tegid intervjuusid. Intervjuud olid kõik väga sisukad. Lõppvõitjaks osutus Mägra võistkond. Hurraa!

Kitzbergi Gümnaasium õuetunnis

Paksu kivil

Intervjuud ette lugemas

11. oktoobril osales programmis rõõmus ja jutuhimuline 7b klass. Tutvumisringis olid enamus väga tublid ja leidlikud ja leidsid enda iseloomustamiseks sobivaid omadussõnu. Matemaatikatund oli kõige edukam Öökullide võistkonnale, kes eksis mõõtmisel küünra, sülla ja vaksaga ainult 20 cm-ga. Veetunnis järve ääres puhus tugev tuul, aga keegi ei virisenud, kuulsime oivalisi intervjuusid. Lõpuringis selgus, et igaüks oli midagi õpitust ka meelde jätnud ja sai seda ka teistele jagada. Kõige tublim oli Öökullide võistkond, kes võitis 1 punktiga täne sellele, et pani kirja kõige rohkem veeloomi. Veeputukad sibasid anumas ja lausa kutsusid end vaatama. Kaasa saadi määraja, ehk on teinekord sellest abi, kui tahetakse mõnd veeelukat nimepidi tunda.

Ametite esitlus

Veel ametite postreid

Maa-ameti erinevate elukutsete postrid

7. oktoobril esitlesid Tallinnas ekskursioonil käinud 7. klassi õpilased 8 postrit erinevate elukutsete kohta. Tegime postritest näituse. Nüüd said ka teised õpilased vastused neid huvitavatele küsimustele – kus saab õppida ja missuguseid omadusi nõuavad erinevad ametid. Peale selle said 5. – 9. klassi õpilased vaadata EMHIst kaasa antud videot ilmavaatlemise ajaloost , sünoptikast, hüdroloogiast ja muudest vaatlustest tänapäeval.

Tallinnas õppereisil

Sünoptiku töölaud

Fotogramm-meetria töökoht

Hüdroloogi tööga tutvumine

Harku aeroloogiajaamas


29. septembril käisime tutvumas ilmavaatlustega Harku aeroloogiajaamas, meteoroloogide, sünoptikute ja hüdroloogide tööga EMHI-s ja Maa-Ametis.Sõit toimus tänu Viljandi Noortekeskusele, kes taotlesid Euroopa Sotsiaalfondist raha bussisõiduks. Meid oli 8 õpilast Tääksi koolist ja 8 Sürgaverest. Igal õpilasel oli ülesannne uurida ühe ameti kohta, kus seda saab õppida ja missuguseid töid selles ametis on vaja teha. Kohapeal oli võimalus küsida ja kõik vajalik üles märkida . 30. septembril tegid 3 paari õpilasi oma lemmikameti kohta postri. Marta ja Brita tegid slaidiesitluse Maa-ameti kohta. kell pool 1 sõitsime Sürgaverre tutvuma ilmaradari torniga. EMHI-st olid spetsialistid selgitamaks radari tööd.Saalis tutvustati pildiesitluse abil Tallinnas külastatud ettevõtteid. Samuti toimus arutlus kutsevaliku teemal.

Kirivere kool Tääksis

Kirivere kool Tääksi järve ääres

Kirivere kooli 5. – 7. klass alustas tutvumisringi väga edukalt – kõik leidsid omadussõna, millega end iseloomustada. Kivi mõõtmine toimus suure innuga. Hästi loeti tööjuhendeid ja küsiti kohe abivahendeid. Edukamalt läks Mägra I ja Öökulli II võistkonnal – nemad eksisid kivi ümbermõõdus ainult 16 cm-ga. See saigi määravaks üldvõitja selgitamisel, sest intervjuud veeloomadega olid kõigil väga sisukad ja aplausi väärilised. Lõppvõitja selgus kirjapandud veeloomade ülelugemisel, Mägrad võitsid, sest neil oli kirjas 2 veelooma rohkem kui Öökullidel. Lõpuringis selgus, et igaüks oli midagi ka tunnist omandanud – kes oli esmakordselt mõõtnud süllaga, kes oli kuulnud huvitavaid fakte veeloomade kohta. Mõnele oli meelde jäänud Ehalkivi kui kõige mahukam rändrahn, mõni mängis esimest korda kivimängu. Super tore grupp!!! Suur aitäh õpetajatele, kes igati abistasid õpilaste juhendamisel ja veepüügi organiseerimisel! Igatahes oli ka vanajumal meie poolt, õnnistades suurepärase ilmaga.