Tääksi GLOBE 10th anniversary

May 25th a mini conference was held and presentation “Measurements in Tääksi 2001-2010”

Advertisements

Halliste Põhikool Tääksis

Halliste PK Paksu kivi mõõtmas

Halliste Pk Paksu kivi mõõtmas22. mail saabus suure bussiga kaks klassi Hallistest-6. ja 7.klass. Kiirustasime Paksu kivi juurde, et ruttu selle ümbermõõt teada saada, enne kui vihmale läheb.Kivitund sai läbi, hakkaski vihma tibutama. Väike ekspeditsioon suundus järve äärde veeloomi püüdma, aga pidi tagasi pöörduma. Müristas ja hakkas hoogsamalt sadama. Võimlas jätkus veetund, jälgisime veeloomi ujumas ja tegime intervjuusid. Kõige tublimad olid Mägrad, kes leidsid kõige rohkem veeloomade nimesid määraja abil ja said seega üldvõidu. Aga ka teised olid väga tublid ja töökad. Loodame, et midagi ka mälusoppi jäi…(Aitäh Hallistele imeilusa kooli logoga kruusi eest!)

Maagümnaasiumi 6a Tääksis

Tutvusring läks kenasti ja kiiresti, omadussõnu tuli nagu varrukast. Enamus olid rõõmsad ja päikselised, ainult mõni üksik laisk eksis sekka. Matemaatikatund oli päris raske, sest oli vaja vaksad, süllad ja küünrad mõõta ja leida Paksu kivi ümbermõõt. Saadi 11 meetrist kuni 60 meetrini. Vigade parandus, siis saadi aru küll, kuidas keskmist arvutada. Veetunnis ei tahtnud veeloomad algul kuidagi kahva sisse minna, siis leiti mitu kiilivastset. Õnneks oli varem püütud loomi, mida sai vaadelda ja intervjuud teha. Enamus rühmi olid tublid ja said ülesannetega hakkama, kõige rohkem punkte ja üldvõit Mägra võistkonnale!!

Suure-Jaani 6. klass Tääksis 12. mail

Enamus lapsi tuli õuetundi teadmisi saama erinevate kivimite tekke kohta, jääajast pärit rahnude ja veeloomade kohta. Aga oli ka rühm “suvitajaid”, keda ei huvitanud mitte miski. Paksu Suurkivi ei olnud niisuguseid laiskureid enne näinud. Teised mõõtsid hoolega küünra, sülla ja vaksaga. Öökulli I rühm oli kõige tublim, nad said Eesti maapiiri mahamärkimisega hakkama ja panid kirja kõige rohkem veeloomi. Üldvõit kuulus ka neile.

Betula pendula – May 11, 2011

Arukask (Betula pendula)

Harilik saar (Fraxinus excelsior) õitseb

Harilik toomingas (Padus avium) õitseb

Mõõtsime arukase lehtede pikkust 4 oksal. Uurisime ka teiste puude seisukorda, avastasime, et saarel on õied avanemas, vaher juba õitseb, pärnal on osa lehti juba avanenud, tamme pungad on paisunud ja rohelised leheotsad paistmas. Pildistasime toominga õisi. Selle aasta puudel, jalakal ja künnapuul on mõlemal lehed suured, saab vaadata erinevusi.

9. mail Kitzbergi 6b klass

Tublid lapsed nii emakeeles (omadussõnad enda kohta) kui veeloomade määramisel. Matemaatikas läks ühel rühmal natuke valesti, et saadi kivi ümbermõõduks ainult 3 m. Seevastu üks rühm sai väga hea tulemuse, 12,39 ja eksis ainult 1 cm-ga.Tööjuhendi lugemist peab veel harjutama. Kirjapandud veeloomade määras selle, et Madude võistkond sai teistest rohkem punkte.

Jakobsoni Gümnaasium, 7b klass õuetunnis

Kivitund

Edukalt läks tutvumisvoor, igaüks leidis sobiva omadussõna enda iseloomustamiseks. Rändrahnu mõõtmisel läks matemaatikat vaja, siin rebisid natuke ette need rühmad, kes valdasid teisendamist cm-test meetriteks. Rahnu ümbermõõduks saadi 3 meetrist kuni 12 meetrini. Järve ääres oli vaja jälgida, kuidas loomad vees liiguvad ja otsida intervjuuks veel küsimusi. Võitsid Mägrad, sest nemad said kirja kõige rohkem veeloomi.